Vergunningen

In principe is voor elk bouwwerk en elke verbouwing een bouwvergunning nodig, dus ook voor een dakkapel. Maar in veel gevallen is het plaatsen van een dakkapel vergunningsvrij. U mag een dakkapel laten plaatsen zonder dit bij de gemeente te melden als u aan alle onderstaande voorwaarden voldoet.

 • De dakkapel moet op een bestaand gebouw worden geplaatst.
 • Als u tijdens de bouw van uw woning besluit toch ook nog een dakkapel toe te voegen, dan kan dat dus niet vergunningsvrij.
 • De dakkapel wordt aan de achterkant of op de zijkant gebouwd. Dit zijdakvlak mag echter niet naar de weg of het openbaar groen gekeerd zijn.
 • De dakkapel heeft een plat dak.
 • De zijwanden van de dakkapel zijn ondoorzichtig.
 • De dakkapel mag niet hoger zijn dan 1,75 meter (vanaf buiten gezien).
 • De onderkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter boven de dakvoet (maar minder dan 1 meter, dakvoet = ongeveer hoogte dakgoot).
 • De bovenkant van de dakkapel ligt meer dan 0,5 meter onder de daknok (hoogste punt dak).
 • De zijkanten liggen minimaal 0,5 meter van de buitenste zijden van uw dak.
 • De dakkapel mag niet gebouwd worden op een tijdelijke woning of verrijdbaar gebouw.
 • De dakkapel mag niet gebouwd worden op een monument of in een door het Rijk aangewezen beschermd stads- of dorpsgezicht.

Let op! Onderstaande voorwaarden gelden voor een nieuwe dakkapel maar ook als u een bestaande dakkapel wilt verbouwen of renoveren. De regels gelden voor al onze dakkapellen:

Onderstaande tekening maakt het wat duidelijker:

In de praktijk komt het er op neer dat u aan de achterzijde een grotere dakkapel kunt laten plaatsen dan aan de voorzijde. Stel dat uw huis 6 meter breed is dan kunt u achter een dakkapel laten plaatsen van 5 meter.

Wilt u een dakkapel aan de voorkant? Dan moet u altijd een lichte bouwvergunning aanvragen. Ook voor de zijkant gelden extra regels waardoor u ook daar soms een vergunning moet aanvragen. Meestal mag u aan de voorzijde de helft of tweederde van uw dakvlak bebouwen. Dus bij een 6 meter breed huis 3 of 4 meter.

Vergunningsvrij dakkapellen plaatsen

De regels van 2015:

Betekent vergunningsvrij ook vrij van voorschriften? Niet helemaal. Als uw bouwplan voldoet aan alle voorwaarden voor bouwvergunning bouwen, dan mag u zonder bouwvergunning bouwen. Maar de regels voor veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid en energiezuinigheid uit het Bouwbesluit en het burenrecht uit het Burgerlijk Wetboek gelden wel. Ook is het mogelijk dat u een sloopvergunning nodig hebt en moeten uw plannen voldoen aan het bouwbesluit.

Het is niet voor niets dat veel particulieren hopeloos lang bezig zijn met het aanvragen van hun vergunning. Dit moet u eigenlijk laten doen door professionals die de regels goed kennen, die er voor opgeleid zijn en vooral de weggetjes kennen om toch die vergunning te krijgen.

VH Dakkapellen kan u dit werk uit handen nemen en regelt snel uw vergunning!

Wij weten vaak al wat wel en niet toegestaan wordt door een gemeente en wat uw mogelijkheden zijn. Als wij de aanvraag voor u regelen dan weet u snel waar u aan toe bent en we doen de aanvraag alleen als we denken dat verlening van de vergunning zeer aannemelijk is.

Wilt u het toch liever zelf doen houdt u dan rekening met het volgende:

U moet de Aanvraag bouwvergunning volledig correct met alle bijbehorende bescheiden invullen en opsturen naar de gemeente.

Vanaf 1 oktober 2010 gelden nieuwe regels voor vergunningvrij bouwen.
Raadpleeg de website van de Rijksoverheid voor Bouwregelgeving.